93 555 79 35 | 649 59 47 11 (urgències) ggserveis@gmail.com

Equip

Ens agrada la nostra feina

Les persones que formem l’equip de Gent Gran Serveis SL tenim perfils professionals diversos, formació i experiència en l’àmbit de l’atenció geriàtrica i la dependència.

Format per dones i homes d’edats diverses que estimem la feina que fem, que ens focalitzem en créixer i nodrir-nos amb les relacions i en mantenir la il·lusió dia a dia.

Ens uneix la vocació de servei i conjuntament participem i contribuïm en l’organització i funcionament de l’empresa des de la responsabilitat individual i l’actitud cooperativa. Cadascú de nosaltres, en el dia a dia, té autonomia per a prendre decisions amb criteri i a l’hora prenem el compromís de compartir i d’informar als companys. Ens reunim regularment per posar en comú experiències, aprenentatges i coneixements adquirits, per donar-nos suport, per aportar noves idees i vetllar pel benestar i la vitalitat individual i del grup.

Ens sentim responsables, amb voluntat de generar empatia i de connectar amb les persones que cuidem.

Ens agraden els reptes nous i volem oferir serveis integrals i acompanyament humà que aporti seguretat, confiança, confort, tranquil·litat, claredat i orientació.

La coordinació i la comunicació permanents entre els membres de l’equip i amb les famílies ens ajuden a fer un seguiment actualitzat de l’evolució dels nostres usuaris. Permetent-nos atendre les demandes del dia a dia amb confiança, agilitat i eficàcia.

Amb el nostre esperit de contribució al benestar de les persones i d’innovació en els serveis volem consolidar-nos com una empresa referent en el territori.

Organització dels equips de treball

La col·laboració entre professionals és fonamental a Gent Gran Serveis SL. La interacció contínua entre els uns i els altres ens ajuda a estar informats a temps real de qualsevol incidència i, a la vegada, a proposar accions i canvis que garanteixin la qualitat dels serveis.

Tenim una experiència de deu anys com a organització. Durant aquest recorregut hem après que la implicació de tot l’equip és la clau de la millora continua, que l’atenció integral i personalitzada l’aconseguim posant atenció als detalls i que l’escolta empàtica ens apropa a les persones.

Entre tots prenem les decisions més importants que afecten la nostra organització i ens posem d’acord en els objectius a seguir en els proxims mesos.

La informació, finalment, és l’actiu necessari per a formar-nos el millor criteri i poder atendre els usuaris amb eficàcia i les millors condicions. És per això que dediquem el temps que calgui per aconseguir-la.